Styrdokument och förtroendevalda

Styrelse

Jan Svensson/Mikrofonden Väst, ordförande
jan.svensson@coompanion.se

Leif Tyrén/Coompanion Värmland, vice ordförande
leif.tyren@coompanion.se

Conny Mörke/Hela Sverige Ska Leva
conny.morke@telia.com

Sabina Ausfeldt/JAK Medlemsbank
sabina.ausfelt@jak.se

Ulrika Persson/Skoopi
ulrica@dialogkraft.se

Maria Flock Åhlander/Ekobanken
maria.flock-ahlander@ekobanken.se

Daniel Söderberg/JAK Medlemsbank
Daniel.Soderberg@jak.se

VD Ylva Lundkvist Fridh är adjungerad till styrelsen.

Suppleanter

Örjan Samuelsson/ Mikrofonden Örebro län
Sven-Anders Svensson/Bygdegårdarnas riksförbund
Marcus Björk/Skoopi

Revisorer

Lars Magnus Frisk, Guide revision

Valberedning

Helen Curry mikrofonden.uppsala@gmail.com
Isabel Suarez isabel.suarez@coompanion.se
Pia Tingvall pia.tingvall@coompanion.se

Medlemmar

Coompanion Sverige

Hela Sverige ska leva

Ekobanken Medlemsbank

JAK Medlemsbank

Svenska Kommunalarbetareförbundet

Bygdegårdarnas riksförbund

Mikrofonden Väst

Coompanion Kronoberg

Mikrofonden Z

Mikrofonden Örebro län

Mikrofonden Halland

Mikrofonden Öst

Mikrofonden Östergötland

Mikrofonden Uppsala län

Dokument

Translate »