Mikrofonden Sverige

Vad är en Mikrofond? Lyssna på vår nya podd!

I detta avsnitt gästas podden av Ylva Lundkvist Fridh som är vd för Mikrofonden Sverige och som har lång erfarenhet av lokal utveckling och Jan Svensson som är ordförande i Mikrofonden Sverige och verksamhetsledare för Mikrofonden Väst. Samtalet leds av Kristoffer Lüthi som är styrelseordförande i Ekobanken som är en av grundarna till Ekobanken.

Prenumerera på podden via Apple Podcasts eller Spotify.

Podden har spelats in med stöd av Vinnova.
 
 

Mikrofonden Väst hjälpte Addvelo finansiera cykeltaxin Quicab. Här preminärtur med kooperativet Taxi Göteborg.

Gör som Addvelo, ta hjälp av Mikrofonden!

Mikrofonden har kunskap, kompetens och erfarenhet där andra finansiärer inte förmår eller förstår.

Hur gör ni när företaget har en bra idé men inte tillräcklig säkerhet för ett viktigt banklån? Kooperativet hittat en fin lokal men hyresvärden vill ha hyresgaranti för ett år? Och föreningens EU finansierade projekt behöver låna för att kunna betala löner innan projektmedlen kommer? Det är där Mikrofonden kan hjälpa till. Er regionala Mikrofond kan gå in med garantier och täcka upp för bristfälliga säkerheter eller medlemmars personliga borgen. Utifrån sedvanlig kredithandläggning. Mikrofonden kan också placera kapital i förlags- och medlemsinsatser eller aktier.

För mer information om möjligheter att få garantier och ägarkapital kontakta din regionala Mikrofond.

Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ och stiftelser och har allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft.

Vi driver Vinnova-projektet “Finansiering av sociala innovationer” 2018-2020.

Lämna ett svar