Om Mikrofonden

Mikrofonden är civilsamhällets och kooperationens egna riskkapitalkooperativ. Vi är Sveriges största sociala investerare – med över 100 investeringar i den sociala ekonomin i vår portfölj. Vi är samtidigt Sveriges minsta sociala investerare – med fokus på mikroinvesteringar. Vi har hög kompetens i att investera i verksamheter som är kooperativt eller ideellt organiserade och som har samhällsnytta i fokus.

Vår organisation ”Konsortiet Mikrofonden Sverige” är uppbyggd med Mikrofonden Sverige som ett nationellt nav med regionala självständiga Mikrofonder i form av ekonomiska föreningar. Mikrofonden Sverige är ett finansiellt institut registrerat hos Finansinspektionen. Vi startades år 2010 av Ekobanken, Coompanion och Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Organisationen ägs av sina medlemmar, är regionalt och nationellt organiserad och eventuella överskott återinvesteras i verksamheten.

globala målen

Mikrofonden bidrar till Globala målen

Alla verksamheter vi investerar i bidrar positivt till olika globala mål. Mikrofonden bidrar genom sin verksamhet direkt till delmålen 1.4, 8.3, 8.10 och 10,2 som handlar om finansiell inkludering och tillgång till mikrokrediter.

Varför behövs Mikrofonden?

Sociala företag har svårigheter att lösa sin finansiering, bland annat på grund av att finansmarknadens regler och bedömningar inte är anpassade för dessa företag. Den här målgruppen behöver dessutom ofta småkrediter, vilket gör dem mindre lönsamma för dem som ska låna ut pengar. Vi på Mikrofonden anser också att människor som gör ideella insatser kan behöva avlastas en viss personlig risk. Mikrofonden är en social innovation som skapar finansieringsmöjligheter för verksamheter som annars riskerar att exkluderas från finansmarknaden.

Mikrofondens målgrupp

Mikrofonden investerar främst i verksamheter inom social ekonomi och lokal utveckling, så kallade ”sociala företag” som bidrar till Globala målen och som har återbetalningsförmåga. Vi använder EU:s definition av sociala företag.

  • Har samhällsnytta eller medlemsnytta i fokus
  • Har en demokratiskt och jämlikt organisation och ägande
  • Återinvesterar merparten av sin vinst i verksamhetens syfte

Våra regionala Mikrofonder definierar själva sin målgrupp, så variationer kan förekomma. Exempelvis är flera av våra fonder öppna för att investera i traditionella företag som bidrar till landsbygdsutveckling. Läs mer under rubriken Regionala Mikrofonder.

den sociala ekonomin

Läs mer om Mikrofonden

Translate »