Investera

Genom att placera kapital i Mikrofonden Sverige eller direkt i de regionala Mikrofonderna kan ni stödja utvecklingen av social ekonomi* och lokal utveckling. Investeringen kan ske i form av medlemsinsats, förlagsinsats, som lån eller som en donation. Som privatperson kan du gå med som investerande medlem.

Mikrofondernas kapital anskaffas och ’ägs’ av respektive Mikrofond själv. Det innebär att det finns kapital både centralt i Mikrofonden Sverige och regionalt/lokalt i de regionala Mikrofonderna. Kapitalet utgörs till största delen av ett idéburet privat kapital. Regionalt har både medlemmar, den etablerade kooperationen och mindre banker investerat i regionala Mikrofonder. Fackförbundet Kommunal har investerat nationellt i Mikrofonden Sverige. Det finns också exempel på investeringar från den offentliga sektorn, till exempel från Göteborgs stad och Uppsala kommun.

Läs mer om att investera i Mikrofonderna i de nedladdningsbara materialen nedan.

Kontakta oss för ytterligare information

Ylva Lundkvist Fridh, VD
ylva.lundkvistfridh@mikrofonden.se
073-175 99 59

*Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ och stiftelser och har allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft.