Stipendium för ekonomisk och social hållbarhet

Stipendium Mikrofonden Uppsala Kommun

Har er verksamhet i Uppsala Kommun lyckats skapa både ekonomisk och social hållbarhet?

Mikrofonden Uppsala och Coompanion Uppsala Län är stolta över att presentera Stipendiet för Ekonomisk och Social Hållbarhet. Vi söker nu efter verksamheter i Uppsala som framgångsrikt har byggt upp en stabil ekonomi och samtidigt bidragit till samhällsnytta. Kanske har ni ökat ert kapital och involverat era medlemmar i att skapa en långsiktigt hållbar ekonomi?


Bakgrund till Stipendiet

En välskött verksamhet skapar överskott och möjligheter. Vi vill uppmärksamma organisationer i Uppsala Kommun som har tagit initiativ som har lett till ökad ekonomisk stabilitet och hållbarhet. Verksamheter som bidrar till samhällsnytta är ovärderliga, och vi vill framhäva de som visar på hållbarhet i både ekonomiska och samhälleliga termer. Genom att stärka den ekonomiska hållbarheten inom sektorn kan vi tillsammans skapa ännu mer samhällsnytta på lång sikt.

Vilka kan söka?

Samhällsentreprenörer, sociala företag, föreningar, stiftelser, byalag, verksamheter och projekt som verkar inom social ekonomi och lokal utveckling är välkomna att söka stipendiet. Verksamheten ska vara verksam inom Uppsala Kommun.

Stipendiepris:

  • 10.000 SEK
  • 1 Impact Analys workshop från Mikrofonden Uppsala
  • Diplom

Jury:

I juryn ingår representant från Mikrofonden Uppsala & Coompanion Uppsala Län.


Hur ansöker ni?

Er ansökan bör inkludera följande information:

  • Beskriv hur ni har skapat överskott, inklusive exempel på åtgärder som har ökat er lönsamhet genom ökade intäkter eller sänkta kostnader.
  • Ge exempel på initiativ, viktiga aktiviteter och åtgärder som ni har vidtagit för att öka stabilitet och ekonomisk hållbarhet i er verksamhet.
  • Beskriv hur er verksamhet skapar samhällsnytta, helst med hjälp av konkreta nyckeltal.
  • Om det är tillämpligt, ange vilka av FN:s hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 som ni arbetar med och förklara hur ni gör det.

Bifogade filer som skall skickas med i ansökan:

– Årsredovisning för senaste året.
– Senaste resultatrapport för 2023

Sista ansökningsdag: 12 december 2023
Obs: endast verksamheter verksamma inom Uppsala Kommun kan ansöka.

⬇️ Ladda ner blanketten här

Vänligen skicka din ifyllda ansökningsblankett och bifogade dokument till cyrille.gaubert@mikrofonden.se senast den 12 december 2023.

Har ni frågor? Kontakta Cyrille Gaubert: cyrille.gaubert@mikrofonden.se


Om Coompanion

Coompanion breddar entreprenörskapet. Fler blir företagare om man gör det tillsammans. Hos oss kan ni få hjälp på vägen. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning där ni bland annat kan bolla idéer, fundera över roller och välja företagsform. Välkomna till Coompanion i Uppsala län.

Om Mikrofonden

Mikrofonden ställer ut garantier till föreningar, kooperativ, stiftelser när dessa söker banklån eller kontokredit. Och avlastar därmed borgensbördan från ledamöter och medlemmar. Därmed underlättas finansiering och kapitalförsörjning Tillsammans med Mikrofonden Sverige har vi över 130 genomförda investeringar och kan stolt titulera oss en av Sveriges största sociala investerare (social impact investor) och dessutom blev Mikrofonden tilldelade Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling för våra insatser. Läs mer på www.mikrofonden.se.

Translate »