Börja investera i social ekonomi

Så kan den offentliga sektorn använda MIKROFONDEN för kostnadseffektiva resultat.

Ladda ner guiden här

Läs mer

Handbok: börja investera i social ekonomi

Så kan privata investerare använda Mikrofonden för att skapa impact!

Läs mer

A recipe book for social finance

European Commission (2019) A recipe book for social finance. Second edition: A practical guideon designing and implementing initiatives to develop social finance instruments and markets.Authors: Eva Varga and Malcolm Hayday. Luxembourg: Publications Office of the European Union.Download the guide here

Läs mer

Finansieringsguiden 2021

Denna guide är framtagen till dig som är eller funderar på att bli en social entreprenör. Vi hoppasatt den ska ge dig tillräckligt med tips och stöd att på egen hand hitta en finansieringslösningsom passar just dina behov.

I Read more

Läs mer
Translate »