Finansieringsguiden 2021

Denna guide är framtagen till dig som är eller funderar på att bli en social entreprenör. Vi hoppas
att den ska ge dig tillräckligt med tips och stöd att på egen hand hitta en finansieringslösning
som passar just dina behov.

I denna version har vi även tagit med en introduktion till finansiering av socialt byggande.

Ladda ner guiden här

Translate »