Träffa en av Mikrofondens kunder

Vi träffade Isabelle Axelsson, projektledare för ÖTV Framtidsfabriken, en av Mikrofondens kunder. Vi passade på att fråga henne om vad ÖTV Framtidsfabriken är och hur Mikrofonden kunnat vara till stöd för dem.

Vad är ÖTV Framtidsfabriken?
Vi är en mötesplats och ett utvecklingscentrum  i Örbyhus som vi skapar tillsammans och fyller med aktiviteter kopplat till hållbar utveckling. Under projektet kartlägger vi även behov och önskemål kring vad som behövs för att kunna ställa om till ett hållbart samhälle. Projektet är finansierat av Leader. 

Har ni haft utmaningar/hinder som har varit kopplat till brist på kapital?
Finansiering från Leader innebar att vi först hade kostnaderna och sedan kunde rekvirera medel. Visserligen fick vi en del i förskott men de sista medlen får man först efter slutredovisning, så det sista året hade vi likviditetsbrist.

Hur löste ni det?
Med hjälp av en kreditgaranti från Mikrofonden fick vi ett lån från banken. 

Vad ser du för utmaningar med brist på kapital inom den sociala ekonomin?
Det hämmar utvecklingen i civilsamhället. Inte bra att varje kommun har sin lösning. Man skulle behöva samverka och lösa det på regional och/eller nationell nivå, för att alla ska ha fler och likvärdiga möjligheter att lösa utmaningar och utveckla sin plats.

Projektledare Isabelle Axelsson

Foton: Privata som används med tillåtelse

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Translate »