IMPACT STIPENDIET

Företag som bidrar till samhällsnytta är guld värda. Vi vill lyfta upp de verksamheter som visar på hållbarhet i båda led. Ju mer hållbara och ekonomiskt starka de socialt-och samhällsnyttiga företagen blir – ju mer samhällsnytta skapas på lång sikt.


Impact Stipendiet är Sparbanksstiftelsen Första och Mikrofonden Västs stipendium som delas ut till en verksamhet som skapat samhällsnytta i lokalsamhället och samtidigt byggt upp en stabil ekonomi.

Kanske bidrar er verksamhet till cirkulära lösningar, en mer inkluderande bostadsmarknad, omställning inom livsmedelsindustrin eller skapar sysselsättning för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden? Kanske har ni dessutom lyckats bygga upp en trygg ekonomi; genom att bygga upp ett sparkapital eller involverat era medlemmar kring att skapa en ekonomiskt hållbar verksamhet. Då är er verksamhet den vi söker. 


Bakgrund till Stipendiet

Social hållbarhet är lika viktigt som ekonomisk hållbarhet och tvärtom. En välskött verksamhet skapar ett överskott. Ett överskott är viktigt för att skapa stabilitet, trygghet och möjligheter – för att göra mer impact. Vi vill uppmärksamma de organisationer som skapar samhällsnytta och som gjort insatser som lett till ökad ekonomisk hållbarhet och stabilitet i verksamheten.

Vilka kan söka?

Samhällsentreprenörer, sociala företag, föreningar, stiftelser, byalag, verksamheter och projekt som verkar inom social ekonomi och lokal utveckling är välkomna att söka stipendiet. Verksamheten skal vara verksam i någon av eller flera av följande kommuner: Göteborg, Lilla Edet, Partille, Kungälv, Stenungsund, Härryda, Mölndal, Ale, Kungsbacka och Öckerö.

Stipendiepris:

  • 10.000 SEK
  • 6 kostnadsfria konsulttimmar i affärsutveckling från Coompanion
  • Diplom

Jury:

I juryn ingår representant från Sparbanksstiftelsen Första, Mikrofonden, Coompanion och Business Region Göteborg.


Hur ansöker ni?

I ansökan skall ni svara på följande frågor:

– Beskriv hur er verksamhet skapar samhällsnytta, om möjligt genom att visa på nyckeltal.

– Om applicerbart, vilket eller vilka hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 arbetar ni med?

– Beskriv hur ni skapat överskott.
Vad är det som ni gjort som gör att ni skapat överskott, exempelvis att ni ökat er lönsamhet genom ökade intäkter eller sänkta kostnader.

– Ge exempel på initiativ, avgörande aktiviteter och åtgärder ni gjort som leder till ökad stabilitet och ekonomisk hållbarhet i verksamheten.

Bifogade filer som skall skickas med i ansökan:

– årsredovisning för senaste året.

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2024
OBS: Er verksamhet skall vara verksam i någon av eller flera av följande kommuner: Göteborg, Lilla Edet, Partille, Kungälv, Stenungsund, Härryda, Mölndal, Ale, Kungsbacka och Öckerö.


Ansök här (länk)

Har ni frågor? Kontakta Joachim Keim: joachim@mikrofonden.se


Förra årets vinnare – Byar & Kvarter

Förra årets vinnare av stipendiet är kooperativet Byar & Kvarter som är ett rörelseförankrat bostadsbolag med fokus på TinyHouse, Ekobyar och Kollektivhus. De underlättar för de som drömmer om ekogemenskaper men inte själva har kraft och tid att starta en ekoby, och har samtidigt lyckats bygga upp en trygg ekonomi.

Nomineringen löd:

Byar och kvarter är ett utomordentligt exempel på en social verksamhet med helhetstänk som möter en aktuell samhällsutmaning; att tillhandahålla bostäder där människor skapar sina hem utifrån sina egna villkor, vilket är en nyckel till hållbar omställning och social inkludering. Genom att jobba mycket med cirkularitet och att ta tillvara på byggmaterial håller de nere kostnader och bidrar till att minskade utsläpp. Samtidigt skapas nya arbetstillfällen som inte kräver lång utbildning inom området, vilket bidrar till social inkludering. Genom workshops, kurser och volontärverksamhet har initiativtagarna kunnat genomföra vissa renoveringar på ett ekonomiskt fördelaktigt och socialt positivt sätt. Vidare har de via sitt  varumärke byggt sidointäkter i form av konsultuppdrag, projektledning, och hantverk inom socialt byggande. De har byggt upp ett eget kapital, positivt resultat, samt ökat fastighetens värde. Verksamheten har en tydlig hållbarhetsprofil, både ekonomisk, social, och miljömässig. Även människan ryms i initiativet.


Vilka står bakom stipendiet?

Om Sparbanksstiftelsen Första

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja sparsamhet samt att verka för att sparbanksrörelsens grundläggande värderingar bevaras och utvecklas. Vid sidan av syftet att främja sparsamhet får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning och kultur m m inom verksamhetsområdet. Läs mer på www.sparbanksstiftelsenforsta.se

Om Mikrofonden

Mikrofonden ställer ut garantier till föreningar, kooperativ, stiftelser när dessa söker banklån eller kontokredit. Och avlastar därmed borgensbördan från ledamöter och medlemmar. Därmed underlättas finansiering och kapitalförsörjning Tillsammans med Mikrofonden Sverige har vi över 130 genomförda investeringar och kan stolt titulera oss en av Sveriges största sociala investerare (social impact investor) och dessutom blev Mikrofonden tilldelade Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling för våra insatser. Läs mer på www.mikrofonden.se.


Translate »