Stipendium delas ut till social hållbar verksamhet som byggt upp en trygg ekonomi

Har ni lyckats skapa en ekonomisk och social hållbar verksamhet?

Sparbanksstiftelsen Första tillsammans med Mikrofonden Väst delar ut stipendium till en verksamhet som byggt upp en trygg ekonomi. Kanske har ni lyckats öka och bygga upp ett sparkapital samtidigt som ni skapar samhällsnytta, eller involverat era medlemmar kring att skapa en ekonomiskt hållbar verksamhet på sikt.


Bakgrund till Stipendiet

En välskött verksamhet skapar ett överskott. Ett överskott är viktigt för att skapa stabilitet, trygghet och möjligheter. Vi vill uppmärksamma de organisationer som gjort insatser som lett till ökad ekonomisk hållbarhet och stabilitet i verksamheten. Verksamheter som bidrar till samhällsnytta är guld värda – och vi vill lyfta upp dessa verksamheter som visar på hållbarhet i båda led. Ju mer hållbar och ekonomiskt stark denna sektor blir – ju mer samhällsnytta skapas på sikt.

Vilka kan söka?

Samhällsentreprenörer, sociala företag, föreningar, stiftelser, byalag, verksamheter och projekt som verkar inom social ekonomi och lokal utveckling är välkomna att söka stipendiet. Verksamheten ska vara verksam inom västsverige.

Stipendiepris:

  • 10.000 SEK
  • 6 kostnadsfria konsulttimmar i affärsutveckling från Coompanion
  • Diplom

Jury:

I juryn ingår representant från Sparbanksstiftelsen Första, Mikrofonden, Coompanion och Business Region Göteborg.


Hur ansöker ni?

I ansökan skall ni svara på följande frågor:

– Beskriv hur ni skapat överskott.

Vad är det som ni gjort som gör att ni skapat överskott, exempelvis att ni ökat er lönsamhet genom ökade intäkter eller sänkta kostnader.

– Ge exempel på initiativ, avgörande aktiviteter och åtgärder ni gjort som leder till ökad stabilitet och ekonomisk hållbarhet i verksamheten.

– Beskriv hur er verksamhet skapar samhällsnytta, om möjligt genom att visa på nyckeltal.

– Om applicerbart, vilket eller vilka hållbarhetsmål enligt Agenda 2030 arbetar ni med?

Bifogade filer som skall skickas med i ansökan:

– årsredovisning för senaste året.

Sista ansökningsdag: 28 maj
Obs: endast verksamheter verksamma inom Västsverige kan ansöka.

Ansök här

Har ni frågor? Kontakta Jan Svensson: jan.svensson@coompanion.se


Om Sparbanksstiftelsen Första

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja sparsamhet samt att verka för att sparbanksrörelsens grundläggande värderingar bevaras och utvecklas. Vid sidan av syftet att främja sparsamhet får stiftelsen även främja näringsliv, forskning, utbildning och kultur m m inom verksamhetsområdet. Läs mer på www.sparbanksstiftelsenforsta.se

Om Mikrofonden

Mikrofonden ställer ut garantier till föreningar, kooperativ, stiftelser när dessa söker banklån eller kontokredit. Och avlastar därmed borgensbördan från ledamöter och medlemmar. Därmed underlättas finansiering och kapitalförsörjning Tillsammans med Mikrofonden Sverige har vi över 130 genomförda investeringar och kan stolt titulera oss en av Sveriges största sociala investerare (social impact investor) och dessutom blev Mikrofonden tilldelade Svensk Kooperations pris för kooperativ utveckling för våra insatser. Läs mer på www.mikrofonden.se.


Translate »