Mikrofonden Väst kan bli investerande medlem i ert kooperativ

Visste du att Mikrofonden kan gå in som investerande medlem i er förening eller kooperativ?

Vi finns för att stärka er och den sociala ekonomin i Göteborg och vill investera i sociala företag, föreningar, kooperativ eller stiftelser som gör social nytta. Att gå in som investerande medlem i er förening innebär att vi kan bidra till verksamheten med en medlemsinsats och på så sätt ökar ert egna kapital!

Vad är en investerande medlem?

Ekonomiska föreningar kan ta in medlemmar som endast ska bidra till verksamheten med kapital, dvs inte deltaga i verksamheten. Investerande medlemmar har begränsat inflytande i verksamheten, men kan få ta del av ev utdelning.

Är ni intresserade av att veta mer? Hör av er till Jan Svensson via jan.svensson@coompanion.se

PS: Vi ger även vägledning kring olika finansieringslösningar som exempelvis crowdfunding/folkfinanisering, boostrapping, garantiner eller projektfinansiering!

Translate »