Söka finansiering hos Mikrofonden Uppsala län

Vill ert kooperativ, företag eller förening utvecklas? Har ni svårt att hitta finansiering till det? Ni är inte ensamma! Företag och föreningar inom den sociala ekonomin* har ofta svårt att få finansiering även om behoven är små och återbetalningsförmågan är god. Mikrofonden kan kanske vara något för er.

Mikrofonden Uppsala län erbjuder kreditgarantier, som i dagsläget är kostnadsfria. Detta kan erbjudas då Uppsala kommuns stöd till Mikrofonden Uppsala län är upplagt just så.

I dagsläget finns endast garantikapital i vår regionala Mikrofond till verksamheter i Uppsala kommun. Har du en verksamhet i andra delar av Uppsala län kan du fortfarande få hjälp, men från Mikrofonden Sverige. Hör av dig till oss så hjälper vi dig till rätt person!


* Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ och stiftelser och har allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft.

Vad kan Mikrofonden Uppsala län hjälpa dig med?

Riskvilligt kapital

Vi ställer ut kreditgarantier, till exempel för:

  • Checkkredit
  • Banklån för investeringar
  • Banklån innan projektbidraget kommer
  • Hyra av lokal
  • Leasing av t.ex. miljöbil eller kaffemaskin

Rådgivning om er affärsidé

Det finns ytterligare hjälp att ta del av. Ni kan kontakta vår partner Coompanion för att få kostnadsfri rådgivning kring er affärsidé eller uppstart av företag. Coompanion finns i hela landet och är experter på kooperativt och hållbart företagande. I Uppsala delar vi lokaler och ni kan även boka in rådgivning med oss båda samtidigt. Läs mer »

coompanion mikrofonden

Hitta rätt finansiering

Sociala företag, föreningar och stiftelser är välkomna att kontakta oss för att diskutera sina finansieringsbehov och om Mikrofonden kan vara en del av lösningen. Vi kan också bistå med finansieringsrådgivning, kanske hjälpa till med en bankkontakt eller tipsa om alternativa finansieringslösningar.

Nu kan ni även påbörja er resa mot finansiering direkt på vår webbsida! Fyll i uppgifterna nedan så kommer er närmaste regionala Mikrofond eller Mikrofonden Sverige att ta kontakt med er för att hjälpa er vidare.

Steg 1

Genom att använda vår webbansökan godkänner du att Mikrofonden hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR och våra riktlinjer.

Transparens i våra investeringar

Mikrofonden arbetar med en så stor öppenhet och transparens som möjligt. Därför vill vi öppet visa vilka företag, föreningar, kooperativ, verksamheter eller projekt som utnyttjar våra tjänster. Vi har fått deras tillåtelse att publicera namnet och på så sätt kan våra medlemmar knyta kontakt med varandra för utbyte av erfarenheter eller eventuella samarbeten. Vidare kan de som investerat i Mikrofonderna följa och utvärdera hur deras kapital används.

OBS! Givetvis gäller sekretess vid ansökan till oss och i vår finansiella rådgivning.

Några exempel på företag som fått stöd av Mikrofonden

Translate »