Samverka med Mikrofonden Uppsala län

Samverka med Mikrofonden Uppsala län

Genom att samverka kan vi nyttja varandras resurser på ett smartare sätt. Tillsammans blir vi starkare!

Är din organisation intresserad av att samverka med Mikrofonden Uppsala län? Det finns olika sätt att samverka med oss. Nedan listas några exempel på samverkan.

Samverkan för att möjliggöra en Mikrofond

Mikrofonden har samverkat med många olika organisationer, exempelvis grundarna Ekobanken, Hela Sverige ska Leva, JAK Medlemsbank och Coompanion. För att möjliggöra en Mikrofond gör i dagsläget både Coompanion och Ekobanken arbetsinsatser kring administration och kredithandläggning pro – bono. Vill din organisation också vara med att stötta Mikrofonden? Välkommen att höra av dig för att boka in ett möte där vi kan diskutera vad just er organisation kan hjälpa till med.

Sprida kunskap om Mikrofonden

Vi deltar gärna i panelsamtal och konferenser för att sprida kunskap om att vi finns.

Man kan anlita Mikrofonden Sverige eller Mikrofonden Uppsala län.

Kontaktuppgifter till Mikrofonden Sverige

Kontaktuppgifter till Mikrofonden Uppsala län

Investera

Ett sätt att samverka är genom att investera. Har er organisation pengar på banken som kan vara till nytta för sociala företag som behöver finansiering? Då kan ni investera i Mikrofonden. Vi erbjuder uppväxling av dina pengar i form av samhällsnytta.

Pengarna i vår fond används till garantier och kapitalinvesteringar för att sociala företag och föreningar ska kunna utvecklas.

Du kan investera både som privat eller offentlig aktör. Läs mer under respektive knapp här nedan.

Exempel på investering

Business Region Göteborg i Göteborg stad och Uppsala kommun har båda gått in med investering i kapital för krediter i respektive regional Mikrofond.

Fackförbundet Kommunal har investerat med kapital till Mikrofonden Sverige.

Bli medlem

Ytterligare ett sätt att samverka med oss är att bli medlem i Mikrofonden. Kanske vill du stötta företag och föreningar som skapar samhällsnytta eller kanske vill du vara med och påverka vilken typ av finansieringstjänster vi kan erbjuda. Kontakta oss så kan vi hjälpa dig med eventuell medlemsansökan!

Translate »