Mikrofonden Öst

Välkommen till Mikrofonden Öst! Vi möjliggör kapital för den sociala ekonomin.

Vi vill få sociala företag att växa!

Mikrofonden Öst erbjuder garantier och finansiering till föreningar, kooperativ, samfund, sociala företag, stiftelser och utvecklingsgrupper.

Läs mer om dem vi hjälpt med finansiering!

Vi hjälper till med kapitalförsörjning genom att ge garantier för lån i bank men också investera i till exempel förlagsinsatser, medlemsinsatser, aktiekapital och mikrolån. Kapitalet i Mikrofonden Öst kan komma både från privat och offentligt håll.

Kontakta oss!

E-post ost@mikrofonden.se

Tillsammans möjliggör vi för den sociala ekonomin. Att bli medlem i Mikrofonden Öst kostar 1000 kr.

Läs mer om verksamheter som vi har hjälpt med finansiering!

Mikrofonden Öst hette tidigare KGF Social Ekonomi Stockholms län och bildades 2007 av en rad organisationer inom den sociala ekonomin, däribland Hela Sverige ska leva Länsbygderådet Stockholms län, Coompanion Stockholm och Roslagen, Spånga BlåBand, Verdandi, Ekobanken med flera. KGF Stockholm har under åren varit operativ och ställt ett flertal garantier för mindre sociala företag på mellan 25 000 – 35 000 kronor. Vi ingår i den nationella Mikrofonden tillsammans med Mikrofonden Väst i Västra Götaland och Mikrofonden Z i Jämtland.

Mikrofonden Öst vill att viktig affärsverksamhet inom social ekonomi och lokal utveckling startar och växer. Vi som är engagerade i Mikrofonden Öst möter ofta lokala grupper och företag med intressanta idéer och projekt som har problem att komma vidare. De har svårt att hittar mer projektfinansiering och har dessutom svårt att få lån i bank för verksamheten. Problemet är ofta att det saknas tillräckliga med kontanter och säkerheter för banklån. Då kan Mikrofonden Öst vara en lösning.

Mikrofonden Öst erbjuder garantier och finansiering till föreningar, kooperativ, samfund, sociala företag, stiftelser och utvecklingsgrupper. Vi hjälper till med kapitalförsörjning genom att ge garantier för lån i bank men också investera i till exempel förlagsinsatser, medlemsinsatser, aktiekapital och mikrolån. Kapitalet i Mikrofonden Öst kan komma både från privat och offentligt håll.

Om Mikrofonden Öst

Här kan du läsa mer om Mikrofonden Öst.

Mer information kommer inom kort.

Mer information kommer inom kort.

Investera i Mikrofonden Öst

Företag, föreningar och privatpersoner kan investera kapital i Mikrofonden Öst, i form av förlagsinsatser.

Observera att detta inte är en kostnad, utan en placering (tillgång i er bokföring). Genom att placera kapital i Mikrofonden Öst möjliggör ni att vi kan stödja utvecklingen av social ekonomi genom att erbjuda kapital och garantier. Kontakta oss för ytterligare information.

Kontakta oss för att få veta mer!

Translate »