Ferd investerar i Mikrofonden

Ferd investerar i Mikrofonden

Mikrofonden är Sveriges största, och minsta, sociala investerare. De tillhandahåller start- och tillväxtkapital till föreningar, kooperativ och idéburna företag som skapar samhällsnytta , så att de kan växa och bli robusta företag. Nu investerar norska Ferd Sosiale Entreprenører i Mikrofonden.

Text: Sissel Fantoft (översättning Ylva Lundkvist Fridh för Mikrofonden)
Originaltext först publicerad i: Ferd investerer i Mikrofonden | Ferd Investerar i människor

Mikrofonden har ett tydligt budskap att de i första hand investerar i människor.

– FSE är också måna om vilken effekt investeringarna har på individen, och tanken på att bygga upp små men robusta företag som så småningom kommer att stå för sig själva sammanfaller helt med hur vi jobbar i Norge. Dessutom har Mikrofonden utvecklat en effektiv metodik för att mäta och rapportera de sociala resultaten av sina investeringar, vilket också är helt i linje med vår investeringsfilosofi, säger senior affärsutvecklare Astrid Laake Paaske i FSE.

FSE är en del av det norska förvaltningsbolaget Ferd, grundat av Johan H Andresen, som investerar i samhällsentreprenörskap som skapar samhällsnyttiga effekter. FSE sysslar med innovation inom finansiella instrument och investerar i Mikrofonden via ett förlagsinsats . Detta är en korsning mellan skuld och eget kapital som gör det möjligt för till exempel en förening att skaffa kapital utan att behöva ta in nya medlemmar.

– Det är ett finansiellt instrument som inte finns i Norge. För oss som investerare innebär det relativt låg risk med en liten finansiell uppsida, samtidigt som det ger ett långsiktigt och tålmodigt kapital till Mikrofonden , säger hon.

Vision för integration

Mikrofondens vision är att skapa ekonomisk integration för den sociala ekonomin, så att verksamheter kan utvecklas och skapa ett bättre samhälle. Mikrofonden definierar sociala företag på samma sätt som EU, det vill säga företag som:

  1. har samhällsnytta eller medlemsnytta i fokus.
  2. har en demokratisk och jämlik organisation och ägande.
  3. återinvesterar större delen av vinsten i syftet med verksamheten.

– Vi kallar oss Sveriges största och minsta sociala investerare, eftersom vi har investerat i totalt 135 sociala företag, men alltid med små så kallade mikroinvesteringar. När Mikrofonden , och även EU, talar om sociala investerare, syftar vi på finansiering av företag med förväntad återbetalning och ekonomisk, social och ekologisk avkastning, förklarar vd Ylva Lundkvist Fridh.

Genom att investera i Mikrofonden bidrar Ferd Sosiale Entreprenører ( FSE ) till att minska kapitalklyftan mellan vanliga företag och sociala företag även i Sverige.

– En ny social finansmarknad växer nu fram i Norden och Europa, med fokus på att skapa lösningar på de sociala hållbarhetsutmaningar vi står inför. Genom sin satsning på Mikrofonden sänder Ferd en viktig signal till andra impactinvesterare och företag som vill ta socialt ansvar om att detta är ett viktigt område att satsa på framöver, konstaterar Fridh .

– Genom denna investering får Mikrofonden ännu bättre möjligheter att investera långsiktigt och mer tålmodigt i sociala företag och kooperativ, och därmed ge dem möjligheter att leverera ännu större samhällsnytta , instämmer ordförande Jan Svensson.

Anpassad anställning

Runt 60 procent av Mikrofondens portföljbolag är så kallade arbetsintegrerande sociala företag ( ASF ) vars syfte är att inkludera personer som står utanför arbetsmarknaden.

– I Sverige är det normalt kooperativ, men ibland ideella föreningar, vars syfte är att inkludera personer som står utanför arbetsmarknaden. Företagens vinster återinvesteras i verksamheten så att allt fler får möjlighet att gå från långtidsarbetslöshet till att säkra ett jobb, säger Fridh.

Vägen ut! kooperativen är ett konsortium av 13 ASF , varav sju finansieras av Mikrofonden.

– Vägen ut! kooperativen verkar inom olika branscher som hotell, restauranger, trädgårdar, industri, IT, återvinning, hunddagis, rehabilitering med mera. De delar en metod för att skapa anpassad sysselsättning för personer som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, till exempel på grund av psykiska ohälsa, missbruk eller att de är nyanlända och ännu inte har lärt sig språket, säger hon.

Utöver en väletablerad metod för arbetsintegration drivs konsortiet enligt en franchisemodell med gemensamma lösningar för bland annat kommunikation, personaladministration och ekonomistyrning.

Intressant sätt att tänka

Arbetsinkludering är också ett av FSE:s fokusområden och därför var Mikrofonden en intressant investeringskandidat.

– Vi tycker franchise- och kooperativtänket där anställda gemensamt äger verksamheten är spännande för företag som etablerats för att anställa folk utifrån. Samtidigt knyter vi oss närmare till Sverige och får bättre inblick i den sociala entreprenörskapsmarknaden där, säger investeringschefen sociala investeringar Espen Daae i FSE.

FSE gillade också Mikrofondens investeringslogik.

– Medan vanliga riskinvesteringar tar en hög risk i starten och sedan satsar allt på en häst har Mikrofonden en helt annan logik. De vattnar alla ”blommorna” lite , och den mentaliteten är ett viktigt perspektiv för oss när det kommer till sociala investeringar, säger han.

Läs mer om Ferd sosiale entreprenører: Sosiale Entreprenører – Hvem er vi | Ferd

Läs mer om Mikrofonden: Mikrofonden Sverige

Kontakt: Ylva Lundkvist Fridh, 073-1759959, info@mikrofonden.se

Publicerad 2023.06.15

Translate »