Rikare jordar bäddar för mat att njuta extra av

Att låta naturen göra jobbet kräver mer än det låter. Tack vare en garati från Mikrofonden för en bankkredit har Odlingsbolaget Svalan kunnat starta sin verksamhet med biointensiv odling, eller market gardening som det också kallas.

– Det handlar om att odla många olika saker på en liten yta, berättar Joel Albertsson medan skyffeln går varm vid odlingen i Berghem utanför Borås.

Allt började med självhushållningsdrömmar, när Joel köpte en gård tillsammans med sina föräldrar. För att få det att gå ihop ekonomiskt skapades en verksamhet där han gick samman med vänner och startade Odlingsbolaget Svalan. De är nu fyra personer som driver verksamheten.

Fokuset ligger på jorden, det organiska materialet. Matjordarna runt om i världen utarmas i oroväckande takt, och det leder till problem med att kunna odla de grödor vi behöver till vår föda. Istället för det storskaliga jordbruket med kemikalier och plöjning, handlar den biointensiva odlingen om täckodling, småskalighet och jordhälsa. Biologi istället för kemi, som Joel sammanfattar det med. Jordar är hela tiden i förändring, men genom den här metoden har mätningarna på gården hittills visat ett par procents ökad mullhalt, vilket Joel är nöjd med som en start. Det betyder att livskraften i marken har stärkts.

Odlingsbolaget Svalan startade i samma veva som Covid-19 spred sig över världen, och pandemin blev en påminnelse om hur viktigt det är med fungerande ekosystem.

– Vi lever i konsekvensernas tid, säger Joel, och trycker på hur viktigt det är att bli fler som tar sig an det här sättet att odla och vårda jorden.

Till en början har produktionen handlat mycket om grönsaker. Det har varit ett bra steg in i branschen, och finns även fortsättningsvis finns med i planen. Målet är att även utveckla odlingarna med nötträd, fler fruktträd, ett café och djur på gården, samt att ta fram en modell för hur de kan hjälpa andra att göra samma sak. Utöver odlingen i Berghem är verksamheten också involverad i ett par stadsodlingsprojekt, och delägare i ett företag som producerar mikrogrönt. Kunderna är både privatpersoner och restauranger.

Stödet från Mikrofonden har gjort skillnad, och det behöver nå ut till fler, menar Joel.

– Finansiering är en av de viktigaste frågorna, hur ska till exempel unga annars ha råd? Det behöver komma in fler som tänker nytt, och det går att göra mycket med ett startbidrag.

Odlingsbolaget Svalan i siffror

  • 2% ökad mullhalt i jordarna (mängden organiskt material) genom verksamheten hittills.
  • ca 40 frukt- och bärbuskar och träd ingår i odlingarna än så länge. Perenna grödor är något de strävar mot.
  • 4 ägare

Är du nyfiken på finansiering av sociala och kooperativa företag? Läs mer om Mikrofonden och hur vi kan hjälpa er.

Translate »