Innovationscheckar

Coompanion förmedlar innovationscheckar till ett värde av 10,6 miljoner kronor till små och medelstora företag under 2022 – 2024.

Innovationscheckarna ska ge små och medelstora företag en möjlighet att utveckla en innovationsidé i tidig fas med hjälp av extern expertkompetens. Det kan exempelvis handla om att utveckla kompetensnätverk eller verifiering och validering av kommersiella och tekniska förutsättningar. Det finns också möjlighet att använda medlen för att utarbeta en strategi för sina immateriella tillgångar, så kallade IP-checkar.

Coompanion kan förmedla upp till 100.000 kronor för inköp av experthjälp till de företag som får beslut om stöd. Företaget som söker ska drivas som ekonomisk förening eller aktiebolag.

På Coompanions 25 regionala kontor finns innovationscoacher som stödjer företagen genom hela ansökningsprocessen och genomförandet. Redan nu kan ni lämna en intresseanmälan och få kontakt med innovationscoachen på Coompanion Uppsala län. Det gör ni här.

Mer info och kontakt till Coompanion hittar ni här.

Translate »