Affärsutvecklingscheckar

Almi förmedlar affärsutvecklingscheckar till små företag i Uppsala län som vill ta in extern kompetens för att utveckla företaget och stärka dess konkurrens­kraft.

Det finns möjlighet att söka affärsutvecklingscheckar för områdena internationalisering, digitalisering, grön omställning/hållbarhet och innovation. Syftet med insatserna är att ge stöd till livskraftiga företag med ett behov av att möta nya förutsättningar, god omställningsförmåga och möjlighet att komma starkare ur pandemin.

Almis hemsidan kan du läsa mer om de olika checkarna och vilka villkor som gäller, t.ex. för medfinansiering.

Translate »