Guiding Principle: How to measure and report on impact

Hört talas om The Swedish National Advisory Board for Impact Investing?

Det är en plattform för organisationer från olika sektorer verksamma inom den s.k. impact ekonomin (delvis samma som den sociala ekonomin), som vill bidra till utvecklingen av Sveriges ”impact investing market” d.v.s investeringsmarknaden för impact ekonomin eller den sociala ekonomin.

The Swedish National Advisory Board for Impact Investing har nyligen publicerat dokumentet
Guiding Principle: How to measure and report on impact– som ska hjälpa organisationer inom den sociala ekonomin att enkelt mäta och visa på den impact eller den effekt man har i/på samhället.
Syftet med principerna är också att sätta en gemensam standard för vad som kan anses vara god effektmätning.

Visst låter det intressant!

Här kan du läsa mer om principerna och ladda ner dokumentet för att ta del av hur ni kan gå till väga för att visa och mäta den impact/effekt/samhällsnytta som ni skapar.

Translate »