Lyckad workshop genomförd!

Onsdagen den 1:a dec genomförde Mikrofonden Uppsala tillsammans med proffsiga Pia Anderson (från 5Vtill5P) en workshop med 14 deltagare från olika föreningar och organisationer ur civilsamhället och den sociala ekonomin.

Temat var effektmätning och Agenda 2030. Vi pratade bl.a. om hur man som aktör inom den idéburna sektorn kan visa på den samhällsnytta man skapar- genom att koppla sin verksamhet till de globala målen och Agenda 2030.

Tack till alla som deltog!

Translate »