Webinarium och workshop i höst!

Varmt välkomna att delta på de två event som Mikrofonden Uppsala anordnar i höst!

Tillfällena vänder sig framförallt till organisationer, företag, föreningar och stiftelser inom den sociala ekonomin, idéburna sektorn och civilsamhället, men även andra är välkomna att delta.

Med dessa två tillfällen vill vi på Mikrofonden bidra till att inspirera, informera och väcka nya tankar hos organisationer för att dessa ska kunna ta sitt arbete med att göra bra saker för människor och samhälle ett steg längre. Vi hoppas på två kvällar (en digital och en på plats) med givande samtal, utbyten och nya insikter!

Bägge eventen är kostnadsfria.

Höstens webinarium och workshop:

Måndag 8 november kl 17-19 (digitalt)
Vad finns det för möjligheter till finansiering förutom banklån och bidrag?

Inom den sociala ekonomin är det ofta knappt ekonomiskt och man blir bra på att hitta kreativa lösningar för att hitta pengar och få de man har att räcka. Kom och dela med er av hur ni har löst det. Under webinariet kommer vi också att berätta om olika finansieringskällor och bl.a. ta upp crowdfunding, crowdlending, förlagsinsatser, investerande medlem och att låna och dela resurser med andra.

Onsdag 1 december kl 16-20 (I Mikrofondens och Coompanions lokaler, Kungsgatan 71 i Uppsala)
Agenda 2030: Hur kan vi visa finansiärer vilka resultat vår verksamhet skapar utöver de ekonomiska?

Under denna workshop lotsar föreläsaren Pia Anderson från 5Vtill5P oss igenom bakgrunden till Agenda 2030 och vi ges möjlighet att fundera över frågor som:

  • Hur kan er organisation koppla ihop er verksamhet och era mål med Agenda 2030 och påvisa hur arbetet går i linje med de globala målen?
  • Hur kan ni utveckla er verksamhet och öka er samhällsnytta ytterligare och på vilket sätt kan det kopplas till ekonomisk nytta och möjligheten till finansiering?

Är ni intresserade av att delta på något eller bägge tillfällen, anmäl er då till Mikrofondens verksamhetsledare Helen Curry. helen.curry@mikrofonden.se


1 thought on “Webinarium och workshop i höst!”

Comments are closed.

Translate »