Mikrofonden Sverige

Fotograf: Magdalena Romanov

Gör som Pling!

– Bidraget från Mikrofonden Väst hjälpte oss väldigt mycket. Med en checkkredit så känner vi större trygghet i vår verksamhet, Thomas Röstell, Pling Transport ekonomisk förening.

Mikrofonden har kunskap, kompetens och erfarenhet där andra finansiärer inte förmår eller förstår.

Företaget har en bra idé men inte tillräcklig säkerhet för ett viktigt banklån. Kooperativet har hittat en fin lokal men hyresvärden vill ha hyresgaranti för ett år. Och föreningens EU finansierade projekt behöver låna för att kunna betala löner innan projektmedlen kommer. Här kan Mikrofonderna gå in med garantier och täcka upp för bristfälliga säkerheter eller medlemmars personliga borgen. Utifrån sedvanlig kredithandläggning. Mikrofonden kan också placera kapital i förlags- och medlemsinsatser eller aktier.

För mer information om möjligheter att få garantier och ägarkapital kontakta den regionala Mikrofonden.

Coompanion_webbekobank_webbHSSL_300logga400px

tillväxtverket mikrofond logga

 

Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ och stiftelser och har allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft.

Kommentera