Social ekonomi i Almedalen 2019

Under Almedalsveckan 2019 medverkade Mikrofonden Sverige med två välbesökta seminarier. Vi diskuterade “Finansiering av sociala innovationer” med företrädare för myndigheter, forskning och föreningar på Campus Gotland. I KFOs tält frågade vi ut en panel med politiker under rubriken “Har politikerna konkreta förslag för den sociala ekonomin?”. Seminarierna arrangerades i samarbete med Hela Sverige ska leva, Coompanion och Ekobanken, med stöd från Vinnova. Från Mikrofonden deltog vår ordförande Jan Svensson och vår VD Ylva Lundkvist Fridh.