Mikrofonden Örebro län

Kontakt

Isabel Suárez
isabel.suarez@coompanion.se
Mobil: 070 209 05 20

Örjan Samuelsson
orjan.samuelsson@comhem.se
Mobil: 070 002 78 70

Styrelse 2018/19

Ordförande
Örjan Samuelsson, Stiftelse Activa i Örebro län

Vice ordförande
Isabel Suárez, Coompanion Örebro

Emelie Bergemark, ABF Örebro län

Sven Göran Gustafson, Örebro läns idrottsförbund

Kent Kaufeldt, Hela Sverige ska leva/Örebro län

Utsikten över Möckeln är Karlskogas bästa, raggmunkarna utsökta och fläsket perfekt stekt. Stammisarna är alltid på plats till lunchen på Restaurang Prisma.

Lysande utsikter tack vare Mikrofonden

Är du hungrig eller har ett trasigt blixtlås? Då är Mötesplatsen Prisma i Karlskoga kommun väl värt ett besök. De är ett socialt företag i Karlskoga som erbjuder både lunchbuffé, skrädderitjänster och en fantastisk utsikt över sjön Möckeln. Mycket tack vare Mikrofondens insatser.

Att driva ett socialt företag är inte lätt. Det vet Liisa Wilhelmson, verksamhetsledare
på Prisma. Liksom för alla andra företag gäller det att få ekonomi och organisation att
gå ihop och att därtill hela tiden kämpa för att motbevisa fördomar om sociala
företag.

”Vi är lika bra som våra konkurrenter, håller hög kvalitet och följer de lagar som gäller för alla i näringslivet. Jag önskar verkligen att det skapas fler sociala företag i olika nischer.”

När det gäller det ekonomiska så kommer Prismas intäkter från antingen de tjänster
som erbjuds inom skrädderi och restaurang, eller från försäljningen av platser för
arbetsträning och rehabilitering till det offentliga. Sedan 2004 är företaget fristående från kommunen och har en självfinansieringsgrad på ungefär 63 procent. Lönebidrag
står för en viktig del av den övriga finansieringen. Ett problem med dessa är dock att
ersättningen inkommer först efter det datum då de anställda ska få sin lön utbetald,
något som givetvis påverkar likviditeten i företaget.

”Mikrofondens bankgaranti ger oss trygghet och utveckling”

För att inte hela verksamheten ska påverkas negativt har Prisma nyligen fått hjälp av
Mikrofonden Örebro som har ställt ut en bankgaranti som har möjliggjort för Prisma
att få en checkkredit hos en lokal bank. Liiisa Wilhelmson är tydlig med att
Mikrofondens åtagande betyder mycket för verksamheten. – ”Mikrofondens
bankgaranti ger oss trygghet och utveckling”, konstaterar hon och får medhåll av
Monica Näsman som är ordförande i Prisma.