Regionala Mikrofonder

De regionala Mikrofonderna stödjer den finansiella utvecklingen av den sociala ekonomins företagande, såsom kooperativ och sociala företag kooperativ, samt föreningar, stiftelser, byalag, samfund, lokala utvecklingsgrupper.

Mikrofonden kan ge vägledning kring finansiering och erbjuder borgen för banklån till start av verksamhet, investeringar och utveckling. På så sätt behöver till exempel inte styrelseledamöter eller medlemmar ta lika stor personlig borgen.

Den regionala Mikrofonden kan också erbjuda annat finansiellt stöd, såsom ägarkapital i form av förlags- och medlemsinsatser i ekonomiska föreningar eller aktieandelar i medlemsägda aktiebolag och (svb)-bolag (så kallade Bygdebolag), mikrolån, crowdfunding och hjälp att hitta externt kapital.

När ett företag, förening, kooperativ, verksamhet eller projekt önskar en garanti eller ägarkapital görs ansökan hos den regionala Mikrofonden.

Fotograf: Magdalena Romanov

Gör som Pling!

– Bidraget från Mikrofonden Väst hjälpte oss väldigt mycket. Med en checkkredit så känner vi större trygghet i vår verksamhet, Thomas Röstell, Pling Transport ekonomisk förening.