Ny styrelse vald på årsstämman 16 maj 2017

Jan Svensson/Mikrofonden Väst, Coompanion/
ordförande

Lotta Friberg/JAK Medlemsbank/
vice ordförande

Ulla Herlitz/VD Mikrofonden Sverige
Sofia Modigh/verksamhetschef SKOOPI
Annika Laurén/VD Ekobanken
Staffan Nilsson/ordförande Hela Sverige ska leva