Möt Mikrofonden i Almedalen 3 juli

Hur kan kooperation, ideell­ och offentlig sektor stärka den sociala ekonomin ?

Seminarium i Almedalen 3 juli 2018 kl 14:00-14:50

Olika former av socialt entreprenörskap, socialt företagande och den sociala ekonomin får en alltmer betydande roll i samhällsutvecklingen. För att kunna utveckla verksamheterna och få dem att växa behövs tillgång till kapital. Vi lyfter upp exempel som bland annat Göteborgs Stads villkorade lån till Mikrofonden Väst, olika former av finansiering, som garantier, crowdfunding, hybridfinansiering och diskuterar olika sätt att investera i idéburna verksamheter, kooperativ, stiftelser och föreningar.

Arrangörer:

Mikrofonden Väst, Mikrofonden Sverige, Ekobanken, Coompanion, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Hela Sverige ska leva

Plats: B­-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B22

Medverkande:

Azadeh Rojhan Gustavsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Carin Persson, Tillväxtverket

Gordon Hahn, Ordförande, Coompanion

Kristoffer Lüthi, vvd, Ekobanken

Heidi Sandberg, Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Jan Svensson, Mikrofonden

Jan Edén, Svensk Kooperation

Eva­Lena Ahlbin, ViceVD, Business Region Göteborg

Kontaktperson: Jan Svensson, Mikrofonden Sverige, 0733­-725 000