För offentlig sektor

Hur kan den offentliga sektorn använda Mikrofonden ?

Idag går många kommuner och regioner med underskott. Därför är det extra viktigt att vara noggrann med offentliga utgifter. Via Mikrofonden kan offentliga organisationer stödja den sociala ekonomin till låg kostnad med goda möjligheter till samhällsvinster.

ETT ENSIDIGT FOKUS PÅ VERKSAMHETSSTÖD till föreningar och kooperativ (sociala företag) kan ge en beroendeställning till offentligheten, som riskerar att skapa en skörhet inom sektorn. När offentligheten drar tillbaka sådana medel kan verksamheter gå omkull.

VÅRA KOMPLETTERANDE FINANSIERINGSTJÄNSTER innebär att den sociala ekonomin kan påbörja en marknadsanpassning och bli finansieringsmogen i traditionella finansiärers ögon, vilket bidrar till tillväxt och hållbarhet. Samtidigt ges de sociala företagen och föreningarna ett kvalitativt och förmånligt stöd, utifrån synen att sektorn skapar samhällsnytta.

EN FÖRMÅNLIG ELLER KOSTNADSFRI KREDITGARANTI gör att föreningar och kooperativ kan få lån som de annars inte hade fått. Kostnaden för den offentliga investeraren är låg medan nyttan för samhället är stor. Vare sig det handlar om det sociala företaget som köper in utrustning för att kunna anställa, bygdegården som renoveras eller integrationsföreningen som skaffar sig checkkredit för att kunna genomföra ett större EU-projekt så är intäkterna och nyttan för lokalsamhället goda.

Börja investera i social ekonomi

Läs mer i broschyren “Börja investera i social ekonomi” som är framtagen i projektet “Samverkan Mikrofonder och offentlig sektor”, som ägs av Mikrofonden Sverige och finansieras av Tillväxtverket.

Inspireras även av Uppsala kommun: Uppsala kommun och Mikrofonden Uppsala län har tecknat avtal kring samarbete för finansieringslösningar för social ekonomi. Läs Uppsala kommuns pressmeddelande här.