Investera tillsammans med oss!

Investera i det regionala näringslivet

Företag, föreningar och privatpersoner kan investera kapital i Mikrofonden Kronoberg. Det kan göras i form av insatser. Hittills har 49 organisationer investerat totalt 900 000 kr.

Observera att detta inte är en kostnad, utan en placering (tillgång i er bokföring). Dessutom hjäper ni den regionala utvecklingen. Genom att placera kapital i Mikrofonden Kronoberg möjliggör ni att vi kan erbjuda kapital och garantier till entreprenörer och organisationer som kan ha svårt att hitta rätt kapital. Ni blir också en del i vårt nätverk och kan, om ni vill, även fungera som rådgivare och/eller mentorer i samband med investeringar.

Kontakta oss för ytterligare information: info@mikrofondenkronoberg.se

Åter till startsida för Mikrofonden Kronoberg