Mikrofonden Kronoberg

Mikrofonden Kronoberg medverkar till att fler vågar och kan!

Vi hjälper idéer att komma fram, utvecklas och bli bärkraftiga med hjälp av engagerat
kapital i form av rådgivning och finansiering. Mikrofonden Kronoberg ingår såväl i ett lokalt som ett nationellt nätverk.

Vi vill vara pusselbiten som gör att fler vågar och kan!

Ladda ner vår ansökan här.

Mikrofonden Kronobergs bakgrund

Mikrofonden Kronoberg bildades 2015 ur KGF Kronoberg vars medlemmar önskade bredda  verksamheten för att få mer fart på regionen. Som KGF Kronoberg satte vi upp kreditgarantier för företag som behövde hjälp med att få krediter för att kunna ta nästa steg i sin utveckling.

Över tiden fick vi dock in färre och färre ansökningar om kreditgarantier så vi började se över hur vi kunde bli bättre. Utan att ha de resurser som en vanlig bank har behövde vi en inriktning där vi effektivt kan använda pengarna våra medlemmar ställt till förfogande.

Efter noggrant övervägande valde vi att ombilda oss till Mikrofonden Kronoberg och närmade oss Mikrofonden Sverige för att få ett nationellt sammanhang också.

Mikrofonden Kronoberg idag

Vår historia gör att vi har en bra bredd vad gäller erfarenheter av företagande i alla dess varianter och faser. Den här erfarenheten är vi också noggranna med att försöka spegla i vår styrelse där vi har ledamöter som har jobbat med såväl stora som små företag i olika branscher.

För mer info se länkarna nedan

Vad kan vi göra tillsammans?
Vill du investera med oss?
Vi Mikrofonden Kronoberg
Dokument

Kontakta oss: info@mikrofondenkronoberg.se