Information om GDPR

Information om GDPR från Mikrofonden Sverige

Från den 25 maj 2018 gäller dataskyddslagen GDPR (General Data Protection Regulation). Därför vill vi informera om hur Mikrofonden Sverige använder personuppgifter i sin verksamhet.

GDPR är en ny dataskyddslag inom EU och ersätter den nuvarande personuppgiftslagen (PUL). I vår Integritetspolicy kan du läsa om hur vi använder personuppgifter i Mikrofondens verksamhet. För att kunna ställa ut garantier och göra investeringar i den sociala ekonomins företag behöver vi bland annat personuppgifter om företagens ledning och firmatecknare. Det finns också lagar och myndighetskrav, till exempel om penningtvätt, som kräver inhämtande av personuppgifter. Mer information finns i vår integritetspolicy. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Under fliken “Om Mikrofonden” hittar du Mikrofondens Integritetspolicy.
Här kan du ladda ner mer info om GDPR från datainspektionens hemsida.