Garantier

Mikrofonden vill arbeta med en så stor öppenhet och transparens som möjligt. Därför vill vi öppet visa vilka företag, föreningar, kooperativ, verksamheter eller projekt som utnyttjar våra tjänster. De har gett oss tillåtelse att publicera namnet och på så sätt kan våra medlemmar knyta kontakt med varandra för utbyte av erfarenheter eller eventuella samarbeten. Vidare kan de som investerat i Mikrofonderna följa och utvärdera hur deras kapital används.

Vid 2015 års slut hade Mikrofonden 10 utestående garantier till ett belopp av 1 158 000 kr.

Detta är några exempel på företag som fått garantier via Mikrofonden Väst, Mikrofonden Öst och Mikrofonden Sverige:

Vedugnsbageriet i Sandhult

Consumentor ek för

Vägen Ut! Kooperativen

Dansbyrån i Göteborg ek för

Waldorfförskolan Sol och Måne

Lindens Trädgårdar ek för

CDEKL ek för (Le Mat)

Rabash ek för

2Lång ek för

Sentient ek för

Social Venture Network Sweden

Frippe & Frida ek för

SkyGoblin

Returum ek för

Cum Pane

Rabash

Accoglienza Fastighets AB