Garantier från Mikrofonden

Mikrofonden har ställt ut cirka 100 garantier – vilket gör oss till Sveriges största Social Impact Investor. Kanske inte mätt i antal kronor (vi ställer ju ut mikrokrediter!), men definitivt i antalet sociala företag vi ställt ut riskkapital till.

Vi kan ge garantier för:

  • kontokredit
  • banklån investeringar
  • banklån innan projektbidraget kommer
  • hyra av lokal

Ta kontakt med Mikrofonden i er region!

Mikrofonden vill arbeta med en så stor öppenhet och transparens som möjligt. Därför vill vi öppet visa vilka företag, föreningar, kooperativ, verksamheter eller projekt som utnyttjar våra tjänster. De har gett oss tillåtelse att publicera namnet och på så sätt kan våra medlemmar knyta kontakt med varandra för utbyte av erfarenheter eller eventuella samarbeten. Vidare kan de som investerat i Mikrofonderna följa och utvärdera hur deras kapital används.

Här ser ni några av de företag som fått en garanti från Mikrofonden.