Årsstämma 2018 och nätverksmöte samma dag – 29 maj i Stockholm

Tid: 29 maj. Årsstämman börjar kl. 10, kaffe från kl. 09.30 och nätverksträffen hålls efter stämman 13-16.
Plats: Ekobanken, Lilla Nygatan 13, Stockholm

Stämman inleds med besök av Corinne Uppman Helminen från Tillväxtverket/Kapitalförsörjning. Hon kommer att informera om TVVs uppdrag, inom ramen för regeringens strategi för sociala företag, att kartlägga finansieringsvägar för sociala företag. Information och diskussion ca 30 minuter.

Nätverksträffen inleds med besök av Terese Bengard från Hela Sverige ska leva. Hon kommer att berätta om organisationens nya balansrapport Hållbarhet i hela Sverige.

Anmälan till stämman och nätverksmöte till info@mikrofonden.se
VARMT VÄLKOMNA