Årsstämma 2016

 

Mikrofonden för social ekonomi och lokal utveckling i Sverige ek. för. höll årsstämma i Stockholm 31 maj 2016. Sofia Vittecoq Berglund från Svenska Kommunalarbetareförbundet, inledde årets stämmoförhandlingar. Kommunal är en av våra medlemmar och har investerat 5 miljoner kr i Mikrofonden Sverige.

Till ny ordförande valdes Jan Svensson/Mikrofonden Väst och till vice ordförande valdes Anna Olofsson Frestadius/Mikrofonden Z.

Här finns årsmötesprotokollet: arsmotesprotokoll-nr-7-mikrofonden-sverige-160531
och här årsredovisningen: arsredovisning-2015-undertecknad.