Vad kan vi göra tillsammans?

Vi har ett antal tjänster som vi erbjuder och anpassar om det behövs. Vi försöker alltid hitta den lösning som blir bäst för respektive upplägg men se nedanstående listning som en översikt av de pusselbitar vi jobbar med.

Rådgivning

Tillsammans med våra medlemmar och Coompanion erbjuder vi rådgivning kring finansiering av er verksamhet. Hur kan ni minimera ert kapitalbehov, hur hitta finansiärer, hur förbereda sig inför bankbesöket, genomgång av budget, ekonomi, affärsplan.

En bra grund är att du tittar igenom Affärsplan Coompanion och budgetmall ALMI innan ni kommer på första mötet hos oss!

Nätverk

Genom samarbete med bland annat Entreprenörinvest, Almi med flera kan vi erbjuda mer kapital och fler finansiella lösningar anpassat till just ert behov.

Bootstrapping

I diskussion med oss kan vi tillsammans finna vägar som minskar ert behov av kapital, visa på alternativa vägar till finansiering, tex dela resurser, låna resurser, finna gratis resurser, offentliga medel mm.

Kreditgarantier

Vi erbjuder kreditgarantier, vilket gör att bankens krav på personlig borgen minskar och därmed den personliga risken för styrelseledamöter och medlemmar.

Mjuka lån

Dvs lån där räntan bestäms i relation till verksamhetens utveckling, omsättning eller resultat.

Kontakta oss så får du mer detaljerad information.

Åter till startsida för Mikrofonden Kronoberg