Kontakt

Var snäll och fyll i formuläret för att komma i kontakt närmaste Mikrofond.


Jag förbinder mig inte till något utan är bara intresserad av information

Kontaktperson Mikrofonden Sverige

Ulla Herlitz, Vd
Ulla.herlitz@mikrofonden.se
Mob: 0703 62 82 34

När ett företag, förening, kooperativ, verksamhet eller projekt önskar en garanti eller ägarkapital görs ansökan hos den regionala Mikrofonden. Idag finns sex regionala Mikrofonder. Fler är på gång att bildas av regionala/lokala intresserade aktörer.

Kontaktpersoner  för regionala Mikrofonder

Mikrofonden Väst
Jan Svensson
Jan.svensson@coompanion.se
Mob: 0733-72 50 00
Mikrofondenvast.se

Mikrofonden Öst
Pia Jertfelt
pia@heartfields.se
Mob: 0707-15 47 60
Mikrofondenost.se

Mikrofonden Z
Anna Frestadius
Anna.frestadius@helasverige.se
Mob: 0702-80 62 44

Mikrofonden Örebro län
Anders Johansson
Anders.johansson@coompanion.se
Mob: 0702-35 94 98

Mikrofonden Skåne
Nils Phillips
info@mikrofondenskane.se
Mob: 0736-44 77 38
mikrofondenskane.se

Mikrofonden Halland
Kajsa Vik
kajsa@coompanion.se
Mob: 0705-14 77 65

Mikrofonden Kronoberg
Magnus Andersson
magnus.andersson@coompanion.se
Tel: 0470-70 74 24

Mikrofonden Östergötland
Camilla Carlsson
camilla.carlsson@coompanion.se
Mob: 0733-64 37 40

Mikrofond Småland
Ewa Engdahl
ewa.engdahl@coompanion.se
Mob: 0706-58 73 23

Mikrofonden Norr
Roger Filipsson
roger.filipsson@coompanion.se
Mob: 0730-34 55 55

Mikrofonden Västernorrland under bildande
Mikrofonden Västernorrland
Susanne Vinderå
Mob: 0705-911993
susanne.vindera@coompanion.se

Mikrofonden Västmanland under bildande
Mikrofonden Västmanland
Johan Larsson
Mob: 070-643 43 98
Telefon: 021-448 07 50
johan.larsson@coompanion.se