Kalender

Mikrofonden i Almedalen 3 juli:

Hur kan kooperation, ideell­ och offentlig sektor stärka den sociala ekonomin ?

Seminarium i Almedalen 3 juli 2018 kl 14:00-14:50

Olika former av socialt entreprenörskap, socialt företagande och den sociala ekonomin får en alltmer betydande roll i samhällsutvecklingen. För att kunna utveckla verksamheterna och få dem att växa behövs tillgång till kapital. Vi lyfter upp exempel som bland annat Göteborgs Stads villkorade lån till Mikrofonden Väst, olika former av finansiering, som garantier, crowdfunding, hybridfinansiering och diskuterar olika sätt att investera i idéburna verksamheter, kooperativ, stiftelser och föreningar.

Arrangörer:

Mikrofonden Väst, Mikrofonden Sverige, Ekobanken, Coompanion, Forum – idéburna organisationer med social inriktning, Hela Sverige ska leva

Plats: B­-huset, Uppsala universitet, Huvudentré Cramérgatan 3, Sal B22

Medverkande:

Azadeh Rojhan Gustavsson, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna

Carin Persson, Tillväxtverket

Gordon Hahn, Ordförande, Coompanion

Kristoffer Lüthi, vvd, Ekobanken

Heidi Sandberg, Forum – idéburna organisationer med social inriktning

Jan Svensson, Mikrofonden

Jan Edén, Svensk Kooperation

Eva­Lena Ahlbin, ViceVD, Business Region Göteborg

Kontaktperson: Jan Svensson, Mikrofonden Sverige, 0733­-725 000

—————————————————————————————————————–

Årsstämma  2018

Tid: 29 maj. Årsstämman börjar kl. 10, kaffe från kl. 09.30 och nätverksträffen hålls efter stämman 13-16.
Plats: Ekobanken, Lilla Nygatan 13, Stockholm

Stämman inleds med besök av Corinne Uppman Helminen från Tillväxtverket/Kapitalförsörjning. Hon kommer att informera om TVVs uppdrag, inom ramen för regeringens strategi för sociala företag, att kartlägga finansieringsvägar för sociala företag. Information och diskussion ca 30 minuter.

Nätverksträffen inleds med besök av Terese Bengard från Hela Sverige ska leva. Hon kommer att berätta om organisationens nya balansrapport Hållbarhet i hela Sverige.

Anmälan till stämman och nätverksmöte till info@mikrofonden.se
VARMT VÄLKOMNA